O bibliotece

Fundacja BG


Fundacja Biblioteki Gdańskiej została zawiązana aktem notarialnym dnia 14 lipca 1990 roku.

 

Grono założycieli, liczące obecnie 9 osób, tworzy Radę Fundacji, będącą organem nadzoru. Przewodniczącym Rady Fundacji jest dr Maria Pelczar, Wiceprzewodniczącym Julian Skelnik. W Fundacji funkcjonuje dwuosobowy Zarząd Fundacji: Prezes – Wanda Pętlicka i Sekretarz – Anna Wytyk.

 

Celem Fundacji jest otaczanie opieką Biblioteki Gdańskiej PAN, jednej z najstarszych na ziemiach polskich bibliotek. Fundacja zabiega o pozyskiwanie środków finansowych wspomagających realizację zadań podejmowanych przez Bibliotekę, składa wnioski o granty na działalność biblioteczną, współpracuje z Biblioteką w organizacji jej działań statutowych.

Zadanie publiczne  „Kartoteka na nośnikach elektronicznych - dokumentacja budowli gdańskich w zbiorach Biblioteki Gdańskiej PAN”. Dofinansowano ze środków Miasta Gdańska.

Od 2004 roku „Kartoteka…” tworzona jest przez Fundację Biblioteki Gdańskiej na bazie archiwalnej, pochodzącej z lat 50-tych, kartoteki „Materiały do dziejów budowli gdańskich z książek i rycin znajdujących się w zbiorach BG PAN”. Środki na jej sfinansowanie pochodzą z dofinansowania Urzędu Miasta, przyznawanego w wyniku składanej rokrocznie przez Fundację oferty dla organizacji pozarządowych oraz wkładu własnego Fundacji.  Zadanie realizuje zespół pracowników Biblioteki Gdańskiej i Muzeum Historycznego Miasta Gdańska - Dom Uphagena. Efektem pracy Zespołu jest baza danych z roku na rok powiększana o opisy nowych obiektów dostępna pod adresem http://wenus.bgpan.gda.pl/Bazy/Kartoteka/

 

 

 

WESPRZYJ FUNDACJĘ, PRZEKAŻ NAM SWÓJ JEDEN PROCENT PODATKU.
Wszystkim darczyńcom dziękujemy.

Numery kont:


krajowe - 64 1050 1764 1000 0022 9368 6123

zagraniczne -  /INGB PLP W/ EUR 63 1050 1764 1000 0022 9390 7107

 

nr KRS: 0000139524

 

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Biblioteki Gdańskiej za rok 2012.

 

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Biblioteki Gdańskiej za rok 2013.

 

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Biblioteki Gdańskiej za rok 2014

 

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Biblioteki Gdańskiej za rok 2015.

 

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Biblioteki Gdańskiej za rok 2016

 

© 2012 PAN Biblioteka Gdańska