Fundacja Biblioteki Gdańskiej

Fundacja Biblioteki Gdańskiej została zawiązana w 1990 roku. Jej celem jest otaczanie opieką PAN Biblioteki Gdańskiej, jednej z najstarszych bibliotek na ziemiach polskich. Fundacja zabiega o środki finansowe na wspomaganie zadań podejmowanych przez Bibliotekę, składa wnioski o granty na działalność biblioteczną, współpracuje z Biblioteką w wypełnianiu jej działań statutowych.

Fundacja BG logotyp

WESPRZYJ FUNDACJĘ!

Konto krajowe – 64 1050 1764 1000 0022 9368 6123
Konto zagraniczne – /INGB PL PW/PL 63 1050 1764 1000 0022 9390 7107
Nr KRS: 0000139524

Wszystkim darczyńcom dziękujemy !

Gdańsk Miasto Wolności logo

Zadanie publiczne „Kartoteka na nośnikach elektronicznych – dokumentacja budowli gdańskich w zbiorach Biblioteki Gdańskiej PAN”. Dofinansowano ze środków Miasta Gdańska.

Od 2004 roku „Kartoteka…” tworzona jest przez Fundację Biblioteki Gdańskiej na bazie archiwalnej, pochodzącej z lat 50-tych, kartoteki „Materiały do dziejów budowli gdańskich z książek i rycin znajdujących się w zbiorach BG PAN”. Środki na jej sfinansowanie pochodzą z dofinansowania Urzędu Miasta, przyznawanego w wyniku składanej rokrocznie przez Fundację oferty dla organizacji pozarządowych oraz wkładu własnego Fundacji.  Zadanie realizuje zespół pracowników Biblioteki Gdańskiej i Muzeum Historycznego Miasta Gdańska – Dom Uphagena. Efektem pracy Zespołu jest baza danych z roku na rok powiększana o opisy nowych obiektów dostępna pod adresem http://wenus.bgpan.gda.pl/Bazy/Kartoteka/