Od 2015-06-19 do 2015-07-31

Miejsce: PAN Biblioteka Gdańska przy ul. Wałowej 15

W gdańskim ogrodzie muz

Starodruki i rękopisy ze zbiorów PAN Biblioteki Gdańskiej, będące świadectwem obecności antycznych wzorców w kulturze, sztuce i literaturze dawnego Gdańska, a także zainteresowań starożytnością przez gdańszczan na przestrzeni wieków, będzie można zobaczyć na wystawie zatytułowanej „W gdańskim ogrodzie muz. Gimnazjum Akademickie w Gdańsku wobec kultury starożytnych Greków i Rzymian. Idee, teksty, artefakty”.

Wśród prezentowanych obiektów znajdzie się m. in. sztambuch pochodzącego z Królewca Petra Himmelreicha składający się z interfoliowanego, ilustrowanego druku Johanna Postha zawierającego czterowiersze inspirowane Metamorfozami Owidiusza, katalogi aukcyjne księgozbiorów gdańskich uczonych, czy też pochodzące z kolekcji gdańszczan dzieła autorów antycznych. Nie zabraknie również obecności antyku w systemie gdańskiego nauczania, w związku z czym pokazane zostaną pisma gdańskich profesorów dotyczące literatury antycznej, jak „Floridorum rhetoricorum ex Cicerone sylva” Jana Mochingera.

Wystawa jest jednym z działań w ramach realizowanego przez dwie instytucje kulturalne – Polską Akademię Nauk Bibliotekę Gdańską i Muzeum Narodowe w Gdańsku – oraz dwie placówki naukowe – Katedrę Filologii Klasycznej Uniwersytetu Gdańskiego i Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego projektu „W nadbałtyckim ogrodzie muz. Gdańsk wobec kultury starożytnych Greków i Rzymian”.

Uroczyste otwarcie wystawy nastąpi 19 czerwca tym samym uświetniając odbywającą się tego dnia konferencję naukową „Gdański ogród muz. Gdańsk nowożytny wobec tradycji starożytnego Śródziemnomorza. Pokrewieństwa, powinowactwa, wspólne idee”. Ekspozycja będzie czynna do 31 lipca 2015 w budynku historycznym PAN Biblioteki Gdańskiej (pn., wt., czw. 9.00-19.00, śr., pt. 9.00-15.00).

Zapraszamy!

Sprawdź, jak dojechać