Od 2013-09-02 do 2013-10-15

Miejsce: PAN Biblioteka Gdańska przy ul. Wałowej 24

Polacy w zachodnich strefach okupacyjnych Niemiec 1945-1949

W rocznicę wybuchu II wojny światowej PAN Biblioteka Gdańska zaprasza na niezwykłą wystawę o losach Polaków z terenów Niemiec okupowanych przez aliantów w latach 1945-1949. Eksponaty, wszystkie o dużej wartości historycznej, pochodzą z prywatnych zbiorów Marka Ney-Krwawicza z Instytutu Historii PAN.

W wyniku niemieckiej agresji na Polskę we wrześniu 1939 roku i walk w obronie Rzeczypospolitej do niewoli niemieckiej dostało się ponad 400 tysięcy żołnierzy i oficerów Wojska Polskiego. W 1944 roku szeregi jeńców powiększył Warszawski Korpus Armii Krajowej. Ewenementem w tej grupie jenieckiej były ponad 2 tysiące żołnierzy – kobiet oraz kilkuset żołnierzy AK, którzy nie ukończyli jeszcze 18 roku życia. Poza jeńcami wojennymi na terenie Niemiec znajdował się ponad milion przymusowych robotników z ziem polskich oraz więźniowie niemieckich obozów koncentracyjnych. Na wystawie można zobaczyć wzruszające pamiątki z obozów jenieckich, fotografie, mundury, świadectwa szkolne, korespondencję i wiele innych oryginalnych dokumentów. To wyjątkowa lekcja historii o polskich losach w czasie wojny, o mało znanym szerokiemu odbiorcy pobycie Polaków na terenach Niemiec zachodnich po 1945 roku, nie tylko w roli byłych jeńców i więźniów, ale także alianckich wojsk okupacyjnych.

Na wernisaż wystawy zapraszamy w poniedziałek 2 września o godz. 12.15 w holu wystawowym PAN Biblioteki Gdańskiej (ul. Wałowa 24). Wystawa będzie czynna w godzinach otwarcia Biblioteki do 15 października 2013 roku. 

Sprawdź, jak dojechać