Od 2012-04-02 do 2012-05-04

Miejsce: PAN Biblioteka Gdańska przy ul. Wałowej 15

Piotr Skarga na tle dziejów Rzeczypospolitej

Wystawa, którą  już od 2 kwietnia będzie można oglądać w PAN Bibliotece Gdańskiej, przedstawia postać Piotra Skargi na tle jego epoki oraz ukazuje legendę,  w jaką zaczęła obrastać twórczość tego kaznodziei  u schyłku XVIII wieku aż po odrodzenie się Rzeczypospolitej.

Sejm RP ustanowił rok 2012 Rokiem ks. Piotra Skargi,  Janusza Korczaka i Józefa Ignacego Kraszewskiego. W uchwale, która  dotyczy Piotra Skargi napisano: „Zapisał się na kartach historii jako czołowy polski przedstawiciel kontrreformacji, filantrop oraz ten, który w trosce o ojczyznę miał odwagę nazwać po imieniu największe polskie przywary. Nawoływał do zmian postaw rządzących, do reform, by nie doprowadzić Rzeczypospolitej do upadku”. W tym roku przypada 400. rocznica jego śmierci.

Piotr Skarga (1536-1612) – jezuita, teolog, dobroczyńca, reformator życia politycznego i społecznego, człowiek wielu talentów i zdolności, autor Kazań Sejmowych i  Żywotów Świętych.  Proroczy kaznodzieja odkrywał destrukcyjne prawa kryjące się w obowiązującym wzorze kultury szlacheckiej, popularyzował kult życia heroicznego, uczył miłości do języka ojczystego. Zaprzeczał ideałowi życia szlacheckiego, gloryfikowanego w Żywocie człowieka poczciwego. Opowiadał się za wzmocnieniem władzy królewskiej i ograniczeniem „złotej wolności szlacheckiej”. Założył wiele kolegiów jezuickich. Usilnie działał na rzecz przywrócenia wpływów Kościoła rzymskokatolickiego.

Wśród licznych eksponatów prezentowanych w ramach wystawy w Bibliotece Gdańskiej,  warto zwrócić uwagę na wydania dzieł Piotra Skargi od najstarszych do współczesnych, wizerunki Piotra Skargi i wielkich jego epoki, a także mapy Rzeczypospolitej z XVI – XVIII wieku, obrazujące jej potęgę a potem stopniowy upadek.

Otwarcie wystawy odbędzie się 2 kwietnia (poniedziałek) o godz. 13:00 w historycznym gmachu PAN Biblioteki Gdańskiej (ul. Wałowa 15). Ekspozycja potrwa do 4 maja 2012.

Sprawdź, jak dojechać