Od 2014-01-21 do 2014-02-21

Miejsce: PAN Biblioteka Gdańska przy ul. Wałowej 15

Wystawę prezentującą najciekawsze książki naukowe od czasów wynalezienia sztuki drukarskiej do końca XVIII wieku, będzie można oglądać w historycznym budynku PAN Biblioteki Gdańskiej od 21 stycznia 2014 r. Ekspozycja nosi tytuł „Książka naukowa w Gdańsku wczesnej nowożytności” i wpisuje się w obchody Święta Gdańskiej Nauki.

Scientia to łaciński termin obejmujący swym znaczeniem zarówno pojęcie nauki jak i wiedzy. Przełomowym momentem dla rozwoju owej scientia było wynalezienie pisma, a później druku. Książka to najlepsze narzędzie do przekazywania wiedzy, a tym samym najlepsze jej źródło. Badanie księgozbiorów stanowi jedną z właściwszych metod do poznawania nie tylko kultury umysłowej, ale również stanu wiedzy i nauki w danym okresie na danym terenie. Wystawa „Książka naukowa w Gdańsku wczesnej nowożytności” jest okazją do przedstawienia bazy dla rozwoju nauki w Gdańsku. Zaprezentowane zostaną dzieła do dziś znane i te zapomniane, autorstwa najznamienitszych naukowców gdańskich i europejskich, ale także prace z pogranicza nauki. Część z nich należała do kolekcji prywatnych bogatych gdańskich patrycjuszy (Jan Uphagen), inne z kolei zakupione zostały przez Bibliotekę Rady Miasta Gdańska. Wszystkie miały służyć temu samemu celowi: rozwojowi gdańskiej nauki.

Zwiedzającym pokazane zostaną między innymi prace z zakresu nauk ścisłych, przyrodniczych i humanistycznych. Dzieła astronomiczne, w tym Jana Heweliusza oraz Johanna Keplera, dzieła geograficzne jak Mundus Subterraneus Atanazego Kirchera, humanistyczne, w tym pisma Erazma z Rotterdamu, spotkają się z pracami matematycznymi (pisma Piotra Krügera) i medycznymi dając razem pełen, bogaty obraz książki naukowej w gdańskich księgozbiorach prywatnych i instytucjonalnych.

Wystawa potrwa do 21 lutego 2014 r.

Sprawdź, jak dojechać