O bibliotece

Do nabycia w Bibliotece


TYTUŁY  DO  NABYCIA  W FUNDACJI  BIBLIOTEKI  GDAŃSKIEJ  PAN  [SPRZEDAŻ  W  SZATNI  W  GMACHU PRZY UL. WAŁOWEJ 15]

 

KATALOGI
Katalog Rękopisów Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk. Sygnatury MS 5412-MS 5878. Red. i przyg. do dr. H. Dzienis, Gdańsk 1999.   15,-
Katalog Rękopisów Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk. Sygnatury MS 5874-MS 6123. Spuścizna Stanisławy Fleszarowej - Muskat. Opr. i przyg. do dr. K.Świerkosz., Gdańsk 1999.   10,-
Katalog Rękopisów Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk. Sygnatury MS 6124-MS 6321. Spuścizna Jerzego Afanasjewa. Opr. Jan Krzysztof Kordel, Gdańsk 2007.  17,-

Dzięgielewski R.: Katalog rękopisów o tematyce morskiej w Bibliotece Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk, Gdańsk 2004.  5,-            
Dzięgielewski Roman, Katalog przepisów prawnych władz miejskich Gdańska z lat 1807-1814, Gdańsk 2005, s.153-202 [współwyd. z:] Maria Babnis, Ewa Penkalla, Katalog norm prawnych władz miasta Gdańska (XV-XVIII wiek), Gdańsk 2005.   6,-
Babnis Maria, Penkalla Ewa, Katalog norm prawnych władz miasta Gdańska (XV-XVII wiek), Gdańsk 2005.-151 s. [współwyd. z:] Dzięgielewski Roman, Katalog przepisów prawnych władz miejskich Gdańska z lat 1807-1814, Gdańsk 2005.   6,-

 


WYSTAWY
Święty Wojciech w ikonografii i piśmiennictwie. Katalog wystawy. Oprac. H. Dzienis, wstęp J. Borzyszkowski. Muzeum Historii Gdańska, Ratusz Głównego Miasta 22 kwiecień-31 maja 1997, Gdańsk 1997.   3,-

Szwecja w Bibliotece Gdańskiej. Katalog wystawy - kwiecień 1999. Scenariusz wystawy, wstęp i opr. katalogu E. Ogonowska, Gdańsk 1999.    10,-

Portugalia w zbiorach Biblioteki Gdańskiej . Katalog wystawy - maj 2000, wstęp i opr. E. Ogonowska, Pelplin 2000.   6,-

Magna Britannia. Katalog wystawy luty 2003. Wielka Brytania w zbiorach Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk, komisarz wystawy, wstęp i oprac. S. Sychta, Gdańsk 2003.   12,-

 

SERIA  JUBILEUSZOWA
Andrzejewski M.: Biblioteki w międzywojennym Gdańsku, Gdańsk 1995.   3,-
Babnis M.: Gdy na folwark jadą albo Wyborny zbiorek rozmówek Mikołaja Volckmara, Gdańsk 1999.    3,-
Babnis M.: O ważności języka polskiego. Szkice z dziejów języka polskiego w Gdańsku, Gdańsk 1992.   3,-

Pelczar M.: O Bibliotece... Wybór i opr. Maria Pelczar, Gdańsk 1991.   7,-

Schelwig Samuel: O początkach Biblioteki Gdańskiej. List i rozprawa, opr. i tł. z jęz. łac. Z. L. Pszczółkowska, wstęp Z. Nowak, Gdańsk 1992.    3,-

Zachciał Iwona: Biblioteki polskie w Wolnym Mieście Gdańsku (1920-1939), Gdańsk 1996.    3,-


INFORMATORY

Bibliotheca Senatus Gedanensis 1596-1996. Dzieje i zbiory.  Red. M. Babnis i Z. Nowak, Gdańsk 1998.    20,-

Bibliotheca Senatus Gedanensis 1596-1996. Biblioteka Gdańska PAN, 1999, (informator, wersja w j. ang., niem., fr., wł.).    6,-

 

CZASOPISMA


Libri Gedanensis. T. 10, 11/12, 13/14/, 15/16, /17/18, 19/20, 21, 22, 23/24.       10,- (numery archiwalne do t.XXX)
t. 31/32    25,-
t. 33 (2016)     28,-       
t. 34 (2017) 35,-


d’Oriana. Awiza biblioteczne. Z.3, 4, 5.   10,-

 


RÓŻNE


Babnis M.: Polska nad Sekwaną albo Powstanie Styczniowe w oczach Francuzów, Gdańsk 2003.   15,-

Babnis M.; Nad Wilią                     10,-

"Dyament w Koronie" oprac. M. Babnis, J, Kukliński, Z. Nowak, J.K. Sawicki, Gdańsk 1997.   200,.-

Książki tysiąclecia. Katalog Wystawy w Bibliotece Gdańskiej PAN 14-31 października 1998 r., Gdańsk 1998.  1,-

Historia Gdańska t. III cz.1-2. Gdańska 1993. Instytut Historii PAN.   10,-

Biernat Cz., Cieślak E.  History of Gdańsk. Gdańsk 1995.   11,-
 
Pocztówki: Oprawy srebrne...   1,-
Herby rodzin gdańskich...  3,-

Iwicki Z.: Oliwa wczoraj i dziś. Przewodnik po zabytkach katedry i byłego klasztoru, Gdańsk 2001.   15,-

Iwicki Z.: Nekropolia Oliwska. Gdańsk 2004.        30,-

Iwicki Z.: Święta Oliwa z Agnani. Gdańsk 2013     10,-

Iwicki Z.; Konwent oliwski. Gdańsk-Pelplin 2010   30,-

Iwicki Z.; Lubiewo wczoraj i dziś. Gdańsk-Pelplin 2007    25,-

Terre Leopoliensis Filius...Księga pamiątkowa ofiarowana prof. dr hab. Zbigniewowi Nowakowi w osiemdziesiątą rocznicę urodzin. Gdańsk 2007    30,-

Szlagowska D.: Thematic Catalogue of Music in Manuscript... 60,-

Verba volant scripta manent… Gdańsk 2014          20,-

Dzięgielewski R.: Przygotowanie młodzieży do podróży… Gdańsk 2015                30,-

Trojan J.: Mój ojciec kupiec. Gdańsk 2016         35,-

Muzyczne dziedzictwo Miasta Gdańska – płyta.   

Vol.1          25,-
Vol.2          35,-
Vol.3          35,-
Vol.4          40,-
Vol.5          35,-
Vol.6          32,-

Musica Baltica vol. 1       110,-

© 2012 PAN Biblioteka Gdańska