O bibliotece

Do nabycia w bibliotece


TYTUŁY DO NABYCIA W FUNDACJI BIBLIOTEKI GDAŃSKIEJ
[SPRZEDAŻ W SZATNI W OBU BUDYNKACH]

 

KATALOGI
 

Katalog Rękopisów Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk. Sygnatury MS 5412-MS 5878. Red. i przyg. do dr. H. Dzienis, Gdańsk 1999 ; cena 30 zł

 

 

 

 


 

Katalog Rękopisów Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk. Sygnatury MS 5874-MS 6123. Spuścizna Stanisławy Fleszarowej - Muskat. Opr. i przyg. do dr. K.Świerkosz., Gdańsk 1999 ; cena 20 zł

 

 

 

Katalog  rękopisów… sygn.. Ms 6322 – 6445, opr. Świerkosz, Gdańsk 2014, cena 43,-

 

 


 

Dzięgielewski R.: Katalog rękopisów o tematyce morskiej w Bibliotece Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk, Gdańsk 2004 ; cena 11 zł


 

 

 

 

 

Dzięgielewski Roman, Katalog przepisów prawnych władz miejskich Gdańska z lat 1807-1814, Gdańsk 2005, s.153-202 [wwspółwyd. z:] Maria Babnis, Ewa Penkalla, Katalog norm prawnych władz miasta Gdańska (XV-XVIII wiek), Gdańsk 2005 ; cena 12 zł

 

 

 

 


 

Babnis Maria, Penkalla Ewa, Katalog norm prawnych władz miasta Gdańska (XV-XVII wiek), Gdańsk 2005.-151 s. [współwyd. z:] Dzięgielewski Roman, Katalog przepisów prawnych władz miejskich Gdańska z lat 1807-1814, Gdańsk 2005 ; cena 12 zł

 

 

 


 

Katalog Rękopisów Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk. Sygnatury MS 6124-6321 Spuścizna Jerzego Afanasjewa. Opracował J. K. Kordel., Gdańsk 2007 ; cena 35 zł

 

 

 


 

 

WYSTAWY


Święty Wojciech w ikonografii i piśmiennictwie. Katalog wystawy. Oprac. H. Dzienis, wstęp J. Borzyszkowski. Muzeum Historii Gdańska, Ratusz Głównego Miasta 22 kwiecień-31 maja 1997, Gdańsk 1997 ; cena 6 zł
 

 

 

 

 

Szwecja w Bibliotece Gdańskiej. Katalog wystawy - kwiecień 1999. Scenariusz wystawy, wstęp i opr. katalogu E. Ogonowska, Gdańsk 1999; cena 10 zł

 

 

 

 


 

Portugalia w zbiorach Biblioteki Gdańskiej . Katalog wystawy - maj 2000, wstęp i opr. E. Ogonowska, Pelplin 2000; cena 6 zł

 

 

 

 

 


 

Magna Britannia. Katalog wystawy luty 2003. Wielka Brytania w zbiorach Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk, komisarz wystawy, wstęp i oprac. S. Sychta, Gdańsk 2003 ; cena 12 zł

 

 

 

 


 

 

SERIA JUBILEUSZOWA

Andrzejewski M.: Biblioteki w międzywojennym Gdańsku, Gdańsk 1995 ; cena 6 zł

 

 

 

 

 


 

Babnis M.: Gdy na folwark jadą albo Wyborny zbiorek rozmówek Mikołaja Volckmara, Gdańsk 1999 ; cena 6 zł

 

 

 

 


 

Babnis M.: O ważności języka polskiego. Szkice z dziejów języka polskiego w Gdańsku, Gdańsk 1992 ; cena 3 zł
 
Pelczar M.: O Bibliotece... Wybór i opr. Maria Pelczar, Gdańsk 1991 ; cena 7 zł

 

 

 

 

 


 

Schelwig Samuel: O początkach Biblioteki Gdańskiej. List i rozprawa, opr. i tł. z jęz. łac. Z. L. Pszczółkowska, wstęp Z. Nowak, Gdańsk 1992.

 


 

Zachciał Iwona: Biblioteki polskie w Wolnym Mieście Gdańsku (1920-1939), Gdańsk 1996 ; cena 8 zł
 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATORY


Bibliotheca Senatus Gedanensis 1596-1996. Dzieje i zbiory. Red. M. Babnis i Z. Nowak, Gdańsk 1998 ; cena 30 zł

Bibliotheca Senatus Gedanensis 1596-1996. Biblioteka Gdańska PAN, 1999, (informator, wersja w j. ang., niem., fr., wł.) ; cena 6 zł


 

 

CZASOPISMA
 

Libri Gedanensis cena: T. 10 - 4 zł, T. 11/12 - 5,5 zł, T. 13/14 - 20 zł, T. 15/16 - 20 zł, T. 17/18 - 25 zł, T. 19/20 - 12 zł, T. 21 - 25 zł, T. 22 - 25 zł, T. 23/24 - 30 zł, T. 25 - 25 zł, T. 26/28 - 25 zł

 

 

 

Libri…  XXIX/XXX    cena 25,-

Libri... XXXI/XXXII 25,-

 

 

 

 

 

 

d’Oriana. Awiza biblioteczne. Z. 2 - 6 zł ; Z.3 - 9 zł, Z. 4 - 16,5 zł, Z. 5 - 20 zł

 


 

 

 

 

 

 

RÓŻNE
 

Babnis M.: Polska nad Sekwaną albo Powstanie Styczniowe w oczach Francuzów, Gdańsk 2003 ; cena 30 zł
 

 

 

 

 

 

 

"Dyament w Koronie" oprac. M. Babnis, J, Kukliński, Z. Nowak, J.K. Sawicki, Gdańsk 1997 ;
cena 250 zł

 

 

 

 


 

Książki tysiąclecia. Katalog Wystawy w Bibliotece Gdańskiej PAN 14-31 października 1998 r., Gdańsk 1998. ; cena 8 zł

 

 

 

 

 


 

Historia Gdańska t. III cz.1-2. Gdańska 1993. Instytut Historii PAN ; cena 13 zł
 

 

 

 

 


 

Biernat Cz., Cieślak E. History of Gdańsk. Gdańsk 1995 ; cena 22 zł
 

 

 

 

 

 

 

Cieślak K., Kościół cmentarzem. Gdańsk 1992 ; cena 10 zł


 

Pocztówki: Oprawy srebrne ; cena 2 zł

 

 

 

 

 Pocztówki: Herby rodzin gdańskich ; cena 5 zł


 

 


 

Iwicki Z.: Oliwa wczoraj i dziś. Przewodnik po zabytkach katedry i byłego klasztoru, Gdańsk 2001 ; cena 35 zł
 


Iwicki Z.: Nekropolia Oliwska. Gdańsk 2004 ; cena 60 zł

 

 

 

 

 


 

Iwicki Z.: Lubiewo wczoraj i dziś. Gdańsk-Pelplin 2007 ; cena 60 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

Iwicki Z., Święta Oliwa z Anagni, Gdańsk 2013  cena 15,-

 

Iwicki Z., Konwent oliwski,  Gdańsk-Pelplin 2010  cena 60,-

 

Gdańsk i okolice  1793-1914…,Gdańsk 2014 (katalog wystawy)   cena 80,-

 

Verba volant…  Gdańsk 2014    cena 26,-

 

Welti M., Pożegnanie z  G.B.Bonifaciem, Gdańsk 2014      cena 40,-

 

 


 

Terre Leopoliensis Filius...Księga pamiątkowa ofiarowana prof. dr hab. Zbigniewowi Nowakowi w osiemdziesiątą rocznicę urodzin. Gdańsk 2007 ; cena 30 zł
 
Szlagowska D.: Thematic Catalogue of Music in Manuscript... vol. 1 cena 90 zł

 

 

 

 

 


 

Muzyczne dziedzictwo Miasta Gdańska (CD) – vol. I - 25 zł. ;  vol. II - 30 zł, vol. III - 35 zł ; vol. IV -  40 zł. ; vol. V - 35 zł.
NOWOŚĆ vol. VI - 32 zł

Gdańsk i okolice. Album widoków. Proszówki-Gdańsk 2010 ; cena 190 zł
 

© 2012 PAN Biblioteka Gdańska