Katalogi, bazy danych

Bazy Danych


Baza danych akcesji rękopisów
 

Sukcesywnie powstaje baza danych akcesji rękopisów z ich krótkimi opisami. Baza obejmuje pozycje nieopracowane do połowy 1945 roku oraz nabytki powojenne i ma umożliwić Czytelnikom jak najpełniejszy dostęp do rękopiśmiennego zasobu Biblioteki przed jego właściwym opracowaniem i wydaniem w formie katalogów drukowanych.
Prosimy o zgłaszanie uwag na adres: rekopisy@bgpan.gda.pl

 

wejście do bazy danych

--------------------------------------------------------------------------------

 

Kartoteka na nośnikach elektronicznych - dokumentacja budowli gdańskich w zbiorach Biblioteki Gdańskiej PAN
 

Projekt ten powstaje na bazie archiwalnej, pochodzącej z lat 50-tych, kartoteki „Materiały do dziejów budowli gdańskich z książek i rycin znajdujących się w zbiorach BG PAN”, a środki na jego sfinansowanie pochodzą z wkładu własnego Fundacji oraz z dofinansowania Urzędu Miasta, przyznawanego w wyniku składanej rokrocznie przez Fundację oferty dla organizacji pozarządowych. Zadanie realizuje Zespół Pracowników Biblioteki Gdańskiej i Muzeum Historycznego Miasta Gdańska - Dom Uphagena. Efektem pracy Zespołu jest baza danych z roku na rok powiększana o opisy nowych obiektów.


wejście do bazy danych


--------------------------------------------------------------------------------


Baza danych czasopism z lat 1801-1945


Biblioteka Gdańska PAN posiada czasopisma wydane w latach 1801-1945 nie tylko w Gdańsku i na Pomorzu, ale w Europie i na całym świecie. Zbiór czasopism dawnej Danziger Stadtbibliothek, zgodnie z ówcześnie przyjętymi zasadami, opracowano w podziale systematycznym. Czasopisma nie zostały zatem zgromadzone osobno, lecz trafiły do działów rzeczowych oznaczonych sygnaturami literowymi od A do X. Nabytki gromadzone po 1945 roku posiadają natomiast sygnatury cyfrowe. Dla ułatwienia Czytelnikom orientacji w zbiorach czasopism Biblioteki Gdańskiej PAN w 2009 r. rozpoczęto tworzenie bazy danych czasopism.

Baza danych docelowo ma zawierać podstawowe informacje o wszystkich posiadanych czasopismach z lat 1801-1945. Modelowy rekord opisu czasopisma obejmuje dwanaście pól: 1) „id” czasopisma, 2) tytuł oryginalny, 3) miejsce wydania w zapisie oryginalnym, 4) data pierwszego wydania, 5) data ostatniego wydania, 6) wydawca, 7) częstotliwość, 8) spis treści, czyli wykaz posiadanych roczników 9) język, 10) uwagi dodatkowe, np. zmiany tytułu 11) sygnatura biblioteczna, 12) status opracowania. Brak wymaganej informacji oznaczono symbolem „*” . Prezentowana wersja bazy jest systematycznie rozwijana i uzupełniana.

 

wejście do bazy danych

 


--------------------------------------------------------------------------------

Baza nowych nabytków


Lista nowych nabytków Działu Gromadzenia Biblioteki Gdańskiej PAN
 

wejście do listy nowych nabytków

 

© 2012 PAN Biblioteka Gdańska