Aktualności

Zaproszenie do złożenia ofertyW ramach realizowanego przez Gdański Park - Naukowo Technologiczny projektu pt. „Od pomysłu do Innowacji w przedsiębiorstwach zrzeszonych w Pomorskim Klastrze ICT” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Działania 8.2. „Transfer Wiedzy”, Poddziałanie 8.2.1. „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw” poszukujemy pracowników naukowych do poprowadzenia szkoleń/enia na podstawie umowy cywilno- prawnej.
 

Miejsce: Gdański Park Naukowo - Technologiczny.
Termin: marzec - maj 2014r.

 

Szczegółowe informacje pod linkiem: http://gpnt.pl/pl/z-ycia-parku/aktualnosci-parku/1517-zaproszenie-do-zoenia-oferty.html lub kontaktując się z: Anna Kwaśnik: a.kwasnik@strefa.gda.pl lub Sylwia Wiszowata s.wiszowata@strefa.gda.pl Tel: 58 739 61 88© 2012 PAN Biblioteka Gdańska