Aktualności

Wykład prof. Pawła DyblaPomorskie Towarzystwo Filozoficzno-Teologiczne oraz Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska zapraszają na wykład prof. Pawła Dybla: Koncepcja człowieka u Hansa-Georga Gadamera i Martina Heideggera.

środa, 11 kwietnia 2012 r., godz. 17.30
PAN Biblioteka Gdańska
ul. Wałowa 24 (nowy gmach)

Paweł Dybel - profesor w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN oraz Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW. Znawca psychoanalizy i hermeneutyki, fenomenologii i poststrukturalizmu. Stypendysta Fundacji im. Aleksandra von Humboldta, Fundacji Kościuszkowskiej, Fundacji im. Fritza Thyssena oraz Deutscher Akademischer Austauschdienst. Profesor wizytujący m.in. w Instytucie Nauk o Człowieku w Wiedniu, a także na uniwersytetach w Bremie, Berlinie, Manchester Metropolitan University, University at Buffalo oraz w Goldsmith College w Londynie. Wydał ostatnio Granice rozumienia i interpretacji. O hermeneutyce Hansa-Georga Gadamera (2004), Okruchy Psychoanalizy (2007), Granice Polityczności (2008, wraz z Szymonem Wróblem), Teoria Freuda. Między Hermeneutyką i poststrukturalizmem (2009).
 © 2012 PAN Biblioteka Gdańska