Aktualności

Verba volant, scripta manent. In memoriam kustosza Jana M. KrzemińskiegoJan Michał Krzemiński (1943-2010) dzieciństwo i młodość spędził w cieniu murów Zamku Krzyżackiego w Malborku. Humanistyczne wykształcenie w duchu chrześcijańskim i klasycznym zdobył na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Przez pewien czas pracował jako asystent na macierzystej uczelni oraz w malborskim Muzeum Zamkowym, aby osiąść w 1981 roku w Bibliotece Gdańskiej PAN.
 

Bibliotece poświęcił ponad ćwierć wieku swego życia. Przez cały ten czas we wzorowy sposób zajmował się starymi drukami. Równocześnie systematycznie poznawał pozostałe zbiory biblioteczne, zdobywając wielką wiedzę o Gdańsku i Prusach Królewskich od XV do XVIII wieku. Nieprzebrana wiedza "pana Janka” stała się skarbnicą, z której chętnie i obficie czerpał udzielając pomocy czytelnikom i kolegom. Nigdy nie  pozostawił zadanego pytania bez odpowiedzi!
 

Wyjątkowa życzliwość wobec bliźnich zabierała Janowi M. Krzemińskiemu czas przeznaczony na własne prace badawcze. Świadomi tego faktu wybrani towarzysze naukowych dociekań, w tym także wdzięczni beneficjenci błyskotliwego intelektu „pana Janka”, zdecydowali się poświęcić jego pamięci specjalną sesję naukową pod wezwaniem „Verba volant, scripta manent” – „Słowa ulatują, pisma pozostają”.
 

Wybitni badacze historii i kultury dawnego Gdańska i Pomorza spotkają się rankiem 15 listopada 2013 roku w murach historycznego gmachu PAN Biblioteki Gdańskiej. Naukowcy reprezentujący uczelnie, muzea i biblioteki Gdańska i Torunia, zajmujący się dziejami, literaturą, kulturą i sztuką naszego regionu od średniowiecza do współczesności, będą mówić o inskrypcjach na domach dawnego Gdańska, kronice pelplińskiej i opatach oliwskich, gmachu Gimnazjum Elbląskiego, barokowych wyrobach srebrnych i złotniczych, bibliotekarzu Adamie Oleariusie i przyrodniku Michale Krzysztofie Hanowie, wyposażeniu gdańskich kantorów w XVIII wieku, kulisach dyplomacji Jana III Sobieskiego, dawnych widokach Gdańska, rycinach z czasów szwedzkiego Potopu oraz dziejach takich ksiąg, jak „De revolutionibus” M. Kopernika i „Okręt błaznów” S. Branta.
 

Obecni na sesji poznają także historyczno-literackie prace Jana M. Krzemińskiego, ciekawostki dedykacji z jego bogatego księgozbioru, sposoby w jaki dzielił się swoją wiedzą z czytelnikami i dowiedzą się, czy można go uznać za „mola książkowego”. A ponieważ patron sesji był postacią iście renesansową, m. in. twórcą licznych przekładów łacińskiej poezji i prozy oraz wierszy okolicznościowych, nie zabraknie też niezwyczajnych informacji o tajemnicach ludzkiej pamięci oraz ulubionych winach Krzyżaków i niemieckiej fascynacji literaturą angielską w XIX wieku.
 


Sesja naukowa 15 listopada 2013 r. PAN Biblioteka Gdańska, ul. Wałowa 15
Verba volant, scripta manent
In memoriam kustosza Jana M. Krzemińskiego
 

Część I. 9.00-10.45
mgr Jerzy M. Michalak (Akademia Muzyczna w Gdańsku) – Karteluszki Pana Jana. Pięć notatek Jana M. Krzemińskiego i ich znaczenie dla badaczy kultury muzycznej Gdańska.
dr Aleksander Baliński (PAN Biblioteka Gdańska) – Historyczno-literackie miniatury Jana M. Krzemińskiego.
prof. dr hab. Edmund Kotarski (Uniwersytet Gdański) – Inskrypcje na domach dawnego Gdańska.
dr hab. Dariusz Dekański (Uniwersytet Gdański) – Kronika pelplińska jako źródło do badań opatów oliwskich okresu średniowiecza.
mgr Roman Dzięgielewski (PAN Biblioteka Gdańska) – Opis nowego gmachu Gimnazjum Elbląskiego z około 1620 roku pióra węgierskiego absolwenta Dawida Frölicha.
mgr Barbara Tuchołka-Włodarska (Muzeum Narodowe w Gdańsku) – Alegoria dzieciństwa na gdańskich srebrach barokowych.
dr Jacek Bielak (Uniwersytet Gdański) – Adam Olearius – bibliofil, podróżnik, kolekcjoner. Nowożytny model uczonego bibliotekarza.
 

Część II. 11.15-13.00
mgr Kazimierz Orzechowski (Uniwersytet Gdański) – Kustosz Jan M. Krzemiński jako mól książkowy.
mgr Ewa Penkalla (PAN Biblioteka Gdańska) – Kolekcjoner książek w krzywym zwierciadle. Motyw głupca książkowego w dziele Sebastiana Branta „Okręt błaznów” (1494) i wcześniejszych odsłonach.
dr Ewa Barylewska-Szymańska (Muzeum Historyczne Miasta Gdańska. Dom Uphagena) – Wyposażenie gdańskich kantorów w drugiej połowie XVIII w. w świetle inwentarzy mienia domowego.
dr Maria Babnis (PAN Biblioteka Gdańska) – Kulisy dyplomacji króla Jana III.
dr Anna Mosingiewicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) – Co robią dwaj mężczyźni na Moście nad Motławą. Głos w sprawie widoków Gdańska Deischa/Lohrmanna.
mgr Beata Gryzio (PAN Biblioteka Gdańska) – Historia osobista pewnego egzemplarza bazylejskiego wydania „De revolutionibus” Mikołaja Kopernika z 1566 r.
dr hab. Adam Szarszewski (Gdański Uniwersytet Medyczny) – Tajemnice czarnej skrzynki czyli jak to jest z pamięcią.
 

Część III. 13.30-15.15
dr Danuta Popinigis (Akademia Muzyczna w Gdańsku) – In Horologium Gedanense – przekład wiersza Joachima Pastoriusa autorstwa Jana M. Krzemińskiego i jego dalsze losy.
mgr Krystyna Jackowska (PAN Biblioteka Gdańska) – Johanna Bensheimera seria 6 rycin związanych z wojną polsko-szwedzką 1655-1660 i jej wtórne wykorzystanie.
dr Mariusz Brodnicki (Uniwersytet Gdański) – Rola i znaczenie edukacji przyrodniczej  M. Hanova w Gdańskim Gimnazjum Akademickim w XVIII wieku.
dr Anna Frąckowska (PAN Biblioteka Gdańska) – Graficzne wzorniki złotnicze w zbiorach Pracowni Grafiki PAN Biblioteki Gdańskiej.
mgr Maciej Badowicz (Uniwersytet Gdański) – Popularność „Landwein” względem wina zagranicznego na stole krzyżackim na przełomie XIV i XV w. w świetle źródeł.
dr Dagmara Binkowska (PAN Biblioteka Gdańska) – Tauchnitz – zapomniane ogniwo ewolucji edytorskiej w zbiorach Biblioteki Gdańskiej.
prof. dr hab. Jan Ciechowicz (Uniwersytet Gdański) – Dedykacja (w książce) jako tekst.
 

dr Peter Oliver Loew (Niemiecki Instytut Kultury Polskiej w Darmstadt) - Gdańsk literacki od końca XVIII wieku do 1945 roku. Próba syntezy.
 

Zapraszamy!© 2012 PAN Biblioteka Gdańska