Aktualności

Dostęp testowy do JSTORDo 30 czerwca 2013 Biblioteka umożliwia dostęp do pełnych tekstów publikacji udostępnianych on line http://www.jstor.org w ramach 1). JSTOR Archive Collections, 2). JSTOR's Current Scholarship Program (CSP). Zasoby obejmują ponad tysiąc czasopism naukowych, ok. milion zdjęć i ilustracji, listów i in. unikatowych źródeł. Szeroko reprezentowane są tu dziedziny humanistyczne i społeczne, m. in. literatura, językoznawstwo, kulturoznawstwo, studia klasyczne, historia sztuki, filozofia, nauki polityczne i in. Wśród wydawców: University of Chicago Press, the Johns Hopkins University Press, Cambridge University Press and Oxford University Press i in. Szczegółowy opis kolekcji znajduje się na stronie http://about.jstor.org/content-on-jstor-current-journals© 2012 PAN Biblioteka Gdańska