Aktualności

Sympozjum 100XPROPAGANDAPrzy pomocy słów wygrywa się wojnę i sprzedaje mydło, skłania się ludzi do czynu albo powstrzymuje się ich od działania. Jedynie koszty ograniczają dostawę opinii publicznej na dowolne miejsce i na dowolny temat, głosił specjalista od reklamy w latach dwudziestych poprzedniego wieku.

Referenci w swych wystąpieniach przedstawią zagadnienia związane z propagandą w projektowaniu graficznym, w wypowiedziach obecnego premiera, w dawnych folderach turystycznych czy na tak niewielkich drukach jak znaczki kwestarskie. Sympozjum wzbogacone jest finisażem wystawy pod tym samym tytułem.

Czas: 23 listopada 2018 godz. 10.00-16.20
Gdzie: Patio ASP w Gdańsku, Targ Węglowy 6
Organizatorzy: ASP w Gdańsku, PAN Biblioteka Gdańska
 

Więcej: http://zbrojowniasztuki.pl/wydarzenia/aktualne-wydarzenia/sympozjum-100xpropaganda,1853
 

Rada programowa sympozjum:
prof. dr hab. Grażyna Borkowska
dr Zofia Tylewska-Ostrowska
prof. dr hab. Sławomir Witkowski
dr hab. Grzegorz Protasiuk, prof. ASP
 

Komitet organizacyjny sympozjum:
dr Anna Walczak
Aneta Kwiatkowska
Emilia Wernicka
Wanda Pętlicka
 

Patronat honorowy:
Rektor ASP w Gdańsku dr hab. Krzysztof Polkowski
Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz
Prezes Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab. Jerzy Duszyński
 

PROGRAM:
9.00-9.30 Rejestracja uczestników
9.30-10.00 Otwarcie konferencji
10.00-10.20 - Dr hab. Grzegorz Protasiuk (ASP Gdańsk) Propaganda.
10.20-10.40 Dr Waldemar Dymarczyk (Uniwersytet Łódzki) Make Poland Great (Again), czyli wielkoformatowe murale patriotyczne.
10.40-11.00 Dr Edyta Majewska-Rosińska/Dr hab. Jacek Staniszewski (ASP Gdańsk) Rola emocji w projektowaniu graficznym.
11.00-11.20 Małgorzata Dorna (Wendrychowska) Obecność cenzury prewencyjnej w kulturze PRL-u jako źródło inspiracji i poszukiwań oryginalnych form wypowiedzi artystycznej. Domniemane i faktyczne zakazy oraz próby ich pokonywania – bunt i prowokacja w polskim malarstwie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku.
11.20-11.30 Podsumowanie i dyskusja
11.30-11.50 Przerwa kawowa
11.50-12.10 Prof. UG, dr hab. Bożena Matuszczyk (Uniwersytet Gdański) „Dla nas nie ma Polski 'A' Polski 'B' i 'C'. Dla nas jest Polska 'od A do Z'". Kilka uwag o języku propagandy premiera Mateusza Morawieckiego.
12.10-12.30 Anna Derda (Olsztyn) Propaganda niemiecka okresu plebiscytu na Warmii i Mazurach (1920 r.) w świetle materiałów zawartych w dzienniku „Allensteiner Volksblatt".
12.30-12.50 Łukasz Grochowski (Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność") Czego możemy się dowiedzieć z teleksów o kampanii propagandowej prowadzonej przeciwko NSZZ „Solidarność" w środkach masowego przekazu. Wybór materiałów archiwalnych dotyczących propagandy w zasobie Archiwum Historycznego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność".
12.50-13.10 Matylda Filas (Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego) Na pomoc braciom.
13.10-13.20 Podsumowanie i dyskusja
13.20-15.00 Przerwa obiadowa
15.00-15.20 Dr Paweł Szulc (OBBH IPN Szczecin) Propaganda turyzmu. Popularyzacja turystyki w II Rzeczpospolitej.
15.20-15.40 Dr Izabela Olszewska (Uniwersytet Gdański) Język propagandy na przykładzie folderów turystycznych z okresu Wolnego Miasta Gdańska.
15.40-16.00 Damian Binkowski (Gdańsk) Propagandowy potencjał mediów gorących.
16.00-16.20 Joanna Baum (Uniwersytet Gdański) Propaganda antystalinowska na Zachodzie w okresie rządów Józefa Wissarionowicza.
16.20-16.30 Podsumowanie i zamknięcie konferencji
16.30-17.30 Finisaż wystawy 100XPOPAGANDA© 2012 PAN Biblioteka Gdańska