Aktualności

Niemieckie i polskie druki ulotne jako media kulturowej (przeciw-)pamięci. Tekst - pamięć - region 
Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Gdańskiego, 
„Gedaniana” – Pracownia Badań nad Literackimi, Kulturowymi i Językowymi Obrazami Gdańska na Przestrzeni Wieków 
oraz 
PAN Biblioteka Gdańska
 organizują w dniach 21-22 czerwca 2018 sympozjum pt.:
 
Niemieckie i polskie druki ulotne jako media kulturowej (przeciw-)pamięci. 
Tekst – pamięć – region
 
Tematyka sympozjum skierowana jest do wszystkich badaczy zajmujących się niemieckimi i/lub polskimi efemerami, tj. drukami ulotnymi, z perspektywy lingwistycznej, kulturoznawczej i historycznej.
 
 
PROGRAM SYMPOZJUM
MIEJSCE OBRAD: PAN Biblioteka Gdańska, ul. Wałowa 24 (nowy gmach), sala konferencyjna
 
 
21.06.2018 (czwartek)
9.30-10.00 Rejestracja uczestników
 
10.00-10.30 Otwarcie sympozjum
 
10.30-11.00 dr hab. Aneta Firlej-Buzon (Wrocław): Wojna i okupacja w treści druków ulotnych i okolicznościowych edytowanych przez przesiedlonych na Dolny Śląsk w latach 1945-1956
 
11.00-11.30 dr Marta Śleziak (Wrocław): Plebiscytowe druki ulotne – język, perswazja, pamięć
 
11.30-12.00 dr Marta Turska (Gdańsk): Gdańskie cenniki win. O tekście w przestrzeni miejskiej
 
12.00-12.30 Przerwa kawowa
 
12.30-13.00 dr Katarzyna Taborska (Gorzów Wielkopolski): Pisma ulotne jako prenarracje. Analiza przypadków z ‘pogranicza chwili’
 
13.00-13.30 mgr Magdalena Matuszewska (Gorzów Wielkopolski): Druki ulotne Landsbergu jako nośniki pamięci o niemieckiej historii miasta
 
14.00-15.00 Wernisaż wystawy „Północne rubieże Gdańska”, PAN Biblioteka Gdańska, ul. Wałowa 15, sala wystawowa (gmach historyczny)
 
15.00-16.00 Przerwa obiadowa (obiad we własnym zakresie)
 
16.00-16.30 dr Eleonora Bergman (Warszawa): Efemera w Archiwum Ringelbluma
 
16.30-17.00 dr Monika Polit (Warszawa): Druki ulotne getta łódzkiego
 
17.00-17.30 dr Jan Daniluk (Gdańsk): 19. Światowy Kongres Esperanto w Gdańsku (31 lipca – 4 sierpnia 1927)
 w świetle druków ulotnych
 

 
22.06.2018 (piątek)
 
9.00-09.30 dr Ewelina Damps (Gdańsk): Afisze teatralne jako medium komunikacji między teatrem a publicznością
 
09.30-10.00 dr Maria Otto (Gdańsk): Invitationes jako źródło wiedzy o Gdańskim Gimnazjum Akademickim i jego uczniach
 
10.30-11.00 dr Katarzyna Lukas (Gdańsk): Hanza jako miejsce pamięci w broszurach turystycznych Wolnego Miasta Gdańska
 
11.00-11.30 mgr Aneta Kwiatkowska (Gdańsk): Gdańskie „znaczki kopciuszki” 1900-1939
 
11.30           Podsumowanie i zakończenie sympozjum
 
 


© 2012 PAN Biblioteka Gdańska