Aktualności

XLI Ogólnopolska Konferencja KartograficznaRok 2018 jest rokiem jubileuszowym dla polskiej geografii i kartografii - 100 lat temu utworzono Polskie Towarzystwo Geograficzne, 50 lat temu odbyła się pierwsza Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna.
 

W dniach 18 i 19 września 2018 r. odbędzie się w Gdańsku kolejna, XLI Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna. Jej tematem będą zagadnienia funkcjonalności map w kontekście ich estetyki. Konferencja jest również jedną z imprez upamiętniających 100-lecie Polskiego Towarzystwa Geograficznego.
 

Organizatorzy:
- Oddział Kartograficzny Polskiego Towarzystwa Geograficznego
- Katedra Limnologii Uniwersytetu Gdańskiego
- Pracownia Kartografii, Teledetekcji i Systemów Informacji Geograficznej Uniwersytetu Gdańskiego
- Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska
 

Ważne informacje: http://okptg.igik.edu.pl/index.php/21-archiwum/dzialalnosc/dzialalnosc-2015/92-okk-2018a-2© 2012 PAN Biblioteka Gdańska