Aktualności

Drukowane pięknoSztuka typograficzna oraz sztuka rytownicza w ujęciu współczesnym i historycznym to tematy sympozjum naukowego pt. „Drukowane piękno”. Przedmiotem wystąpień będą zagadnienia związane z drukiem, książką, grafiką książkową, z artystyczną stroną materiałów bibliotecznych, w odniesieniu do różnorodnych obiektów. Konferencja ma połączyć dwie instytucje, PAN Bibliotekę Gdańską i Akademię Sztuk Pięknych - Wydział Grafiki, obchodzący w 2017 roku 10-lecie samodzielnego istnienia, w dążeniu do ujęcia zagadnień związanych z drukiem i książką w jak najszerszym aspekcie, z uwzględnieniem zarówno szkoły historycznej jak i współczesnej w tej dziedzinie.
 

Sympozjum ma upowszechnić i spopularyzować wiedzę na powyższe tematy, a zarazem ma spełnić rolę kulturotwórczą. Jest otwarte dla wszystkich, choć skierowane głównie do badaczy kultury i historii książki w Gdańsku i do artystów, do ludzi sztuki i rzemiosła artystycznego. Spotkanie ma naświetlić problematykę książki i innych publikacji z zakresu grafiki i kartografii, postrzeganych w kategoriach „drukowanego piękna”. Szczególny nacisk położony zostanie na analizę strony artystycznej druku i to zarówno w perspektywie dawnej jak i dzisiejszej. Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z ważnymi i różnorodnymi zbiorami Biblioteki Gdańskiej ilustrującymi temat sympozjum. To szczególna okazja, by prześledzić rozwój sztuki typograficznej poczynając od druków XV-wiecznych po współczesne. Spotkanie przyczyni się do upowszechnienia wiedzy bibliologicznej, ukaże zasadność pojęcia „sztuka książki”, wreszcie pokaże jak szeroki jest krąg pracowników książki i w jak wielu aspektach jest ona przedmiotem badań. Tematyka sympozjum nawiązuje do zainteresowań bibliofilskich, do tworzenia kultury książki, do funkcjonowania książki zarówno jako źródła wiedzy jak i źródła piękna. Książka jako przedmiot sztuki i książka jako źródło wiedzy. Pierwiastek naukowy przenika się tu z pierwiastkiem kulturowym, oba znajdują odbicie w doborze tematów poszczególnych referatów.
 

PLAKAT

HARMONOGRAM

 

Sesji naukowej „Drukowane piękno” towarzyszy wystawa pod tym samym tytułem. Ekspozycja obrazuje różnorodność technik drukarskich i graficznych od XVI do XX wieku. Zwiedzający zobaczą wybór najpiękniejszych i najbardziej interesujących zbiorów PAN Biblioteki Gdańskiej z różnych dziedzin: stare druki, kartografia, grafika artystyczna i użytkowa, exlibrisy, druki z XIX wieku, a także współczesna ilustracja książkowa.

Wystawę można oglądać w historycznym gmachu Biblioteki od 16 października do 16 listopada 2017 roku (pn., wt., czw. 9:00-19:00; śr., pt. 9:00-15:00).© 2012 PAN Biblioteka Gdańska