Aktualności

Edukacja – wartości – kontrowersje
Pomorskie Towarzystwo Filozoficzno-Teologiczne oraz PAN Biblioteka Gdańska zapraszają na cykl wykładów zatytułowany Edukacja – wartości – kontrowersje:

14 września 2017 – Spór o polską pedagogikę religii – między tradycją a współczesnością,
dr Szymon Dąbrowski

28 września 2017 – Etyczny intuicjonizm – dylematy etyki niezależnej w praktyce edukacyjnej,
dr Małgorzata Obrycka

12 października 2017 – Mindfulness w edukacji – zastosowanie praktyki uważności w pracy z dziećmi i młodzieżą,
dr Maria Znaniecka

9 listopada 2017 – Dialog a uczenie się innego  - wokół teorii komunikacji Jürgena Habermasa
dr Helena Liwo
 

30 listopada 2017 – Kształtowanie ciała w dyskursie medialnym – kontrowersje edukacyjne
dr Anna Majer
 

7 grudnia 2017 – Kohelet Taoista. Przyczynek do dialogu międzyreligijnego
prof. Mirosław Patalon
 

Wykłady odbywają się w PAN Bibliotece Gdańskiej (ul. Wałowa 24) o godz. 17:30.© 2012 PAN Biblioteka Gdańska