Aktualności

Gdański ogród muz - konferencjaZainteresowanych obecnością wzorców antycznych w literaturze, kulturze i sztuce dawnego Gdańska zapraszamy na konferencję "Gdański ogród muz. Gdańsk nowożytny wobec tradycji starożytnego Śródziemnomorza. Pokrewieństwa, powinowactwa, wspólne idee". To jedno z działań w ramach realizowanego przez dwie instytucje kulturalne – Polską Akademię Nauk Bibliotekę Gdańską i Muzeum Narodowe w Gdańsku – oraz dwie placówki naukowe – Katedrę Filologii Klasycznej Uniwersytetu Gdańskiego i Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego projektu "W nadbałtyckim ogrodzie muz. Gdańsk wobec kultury starożytnych Greków i Rzymian". Więcej informacji na blogu: http://ogrod-muz.net.
 

Podczas konferencji prelegenci przedstawią nawiązania do starożytności w dwóch głównych obszarach tematycznych: w gdańskiej sztuce i literaturze. Spotkanie rozpocznie się wykładami mistrzowskimi wygłoszonymi przez uznanych uczonych gdańskich – profesorów Edmunda Kotarskiego i Marcina Kalecińskiego.
 

Konferencja została objęta Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Gdańska www.gdansk.pl. Towarzyszyć jej będzie wystawa "W gdańskim ogrodzie muz. Gimnazjum Akademickie w Gdańsku wobec kultury starożytnych Greków i Rzymian. Idee, teksty, artefakty".

Sesja odbędzie się 19 czerwca 2015 w budynku historycznym PAN Biblioteki Gdańskiej (ul. Wałowa 15). Wstęp wolny.


Program:
9.00: rozpoczęcie konferencji
9.15: prof. dr hab. Edmund Kotarski
- Łacina w kulturze dawnego Gdańska – wykład mistrzowski
10.00: dr hab. Marcin Kaleciński, prof. UG
- Antyk w sztuce Gdańska - próba syntezy fenomenu kultury mieszczan – wykład mistrzowski
10.45: otwarcie wystawy i prezentacja katalogu
11.05-11.20: przerwa na kawę
11:20: mgr Kamila Glazer
- Gdańska recepcja motywu viri illustres w sztuce nowożytnej
11.40: mgr Magdalena Mielnik
- Recepcja satyry antycznej oraz bajek Ezopa w sztuce gdańskiej końca XVI i w XVII wieku
12.00: dr Anna Maria Lepacka
- Per far medaglie di gesso - Giovanni Bernardino Bonifacio i sztuka portretu all'antica 12.20: mgr Katarzyna Gorzycka
- Motywy antyczne w dekoracji ratusza w Elblągu
12.40: mgr Olga Droździecka
- Bartholomäus Miltwitz i Bachanalia puttów
13.00: dyskusja
13.20-15.00: przerwa obiadowa
15.00: dr hab. Marcin Kaleciński, prof. UG
- Proteusz gdański
15.20: mgr Krystyna Jackowska
- Antyczne wyobrażenia i motywy w Iconographia Heveliana
15.40: dr hab. Kazimierz Puchowski, prof. UG
- Świat antyczny w edukacji elit nowożytnych
16.00: dr hab. Bartosz Awianowicz
- Od nauczyciela wymowy do siedemnastowiecznego krytyka literatury w Orator atque rhetorista Johanna Mochingera
16.20: mgr Katarzyna Bożeńska
- O teorii podróżowania w Gdańsku w połowie XVII wieku: De peregrinatione Aarona Aleksandra Olizarowskiego w siatce odniesień, tradycji i konwencji
16.40: dr Agnieszka Witczak
- Antyk w utworach Johanna Petera Titiusa na wjazdy królow polskich do Gdańska
17.00: dyskusja
17.15: przerwa na kawę
17.35: dr Izabela Bogumił
- Epitalamia gdańskie z II poł. XVI wieku wobec antycznych wzorców gatunkowych
17.55: dr Piotr Kociumbas
- Gimnazjalnego kantora rebusy muzyczne jako przejaw nowożytnego eksperymentu z antycznym epitalamium
18.15: dr Maria Otto
- Placotomusa pomysły na obecność języka łacińskiego w gdańskim nauczaniu
18.35: dr Jacek Pokrzywnicki
- Antiquitates Romanae na osiemnastowiecznych lekcjach retoryki i poezji w Athenaeum gdańskim
19.00: dyskusja i zamknięcie konferencji
19.25: oprowadzanie po wystawie

 © 2012 PAN Biblioteka Gdańska