Aktualności

Między Gdańskiem a Santiago - Konferencja NaukowaZ okazji 600-lecia Konsekracji Kościoła Św. Jakuba w Gdańsku 14 marca 2015 roku w godzinach 9.00-18.45  w PAN Bibliotece Gdańskiej i Kościele św. Jakuba odbędzie się konferencja „Między Gdańskiem a Santiago” o kulcie św. Jakuba oraz historii miasta Gdańska z wystąpieniem zaproszonych gości.

Program konferencji:
Sesja 1 – PAN Biblioteka Gdańska, Nowy Gmach
Prowadzenie: dr hab. Adam Szarszewski
9.00: rozpoczęcie konferencji
9.10: prof. dr hab. Błażej Śliwiński
dr hab., prof. UG Beata Możejko
- Morskie aspekty Gdańska w okresie powołania fundacji szpitala św. Jakuba
9.30: ks. dr Krzysztof Lisewski
- Święty Jakub Większy Apostoł w Nowym Testamencie
9:45: prof. Dr hab. Waldemar Rozynkowski
- Przejawy kultu św. Jakuba Większego w państwie zakonnym w Prusach
10.05: dr Jacek Halasz
- Etos ubóstwa w średniowieczu
10:20: mgr Piotr Samól
- Kościół i szpital św. Jakuba wobec reformacji. Przemiany w funkcjonowaniu instytucji szpitalnej w protestanckim Gdańsku
11.00-11.15: przerwa

Sesja 2 – PAN Biblioteka Gdańska, Nowy Gmach
Prowadzenie: dr hab., prof. UG Beata Możejko
11.15: dr hab. Adam Szarszewski
- Pensjonariusze szpitala św. Jakuba w Gdańsku
11.25: dr Ewa Barylewska-Szymańska
- Warunki mieszkaniowe ubogiej ludności Gdańska w drugiej połowie XVIII wieku
11:45: dr Ewa Łączyńska
- Za chlebem. Kariery kapitanów na gdańskim rynku pracy
12.05: dr Piotr Paluchowski
- Uczniowie i nauczyciele w kościele. Z dziejów szkoły nawigacyjnej w Gdańsku
12.20 dr Dagmara Binkowska
- Ludzie Biblioteki. Christian Gottfried Ewerbeck (1761-1837)
12.40: O. Roland Prejs 
- Kapucyni w Gdańsku na tle dziejów Prowincji Krakowskiej
13.00: dr hab. Adam Szarszewski, Antonina Szarszewska
- Przełożeni klasztoru Kapucynów w Gdańsku
13.15-14.30: przerwa

Sesja 3 – Kościół św. Jakuba
Prowadzenie: o. Zdzisław Duma
14:30: prof. Dr hab. Arch. Marcin Gawlicki
- Przemiany architektoniczne zabytkowego zespołu kościoła św. Jakuba w Gdańsku po II wojnie światowej
14:50: dr Jacek Bielak
- Zmiany w wyposażeniu wnętrza kościoła św. Jakuba po 1945 roku
15:10: mgr Krzysztof Dyrda
- Wyniki badań archeologicznych w kościele pw. św. Jakuba
15:30: dr Aleksandra Pudło
- Charakterystyka antropologiczna ludności pochowanej w kościele św. Jakuba w Gdańsku
15:50: dr Aleksandra Pudło, dr hab. Adam Szarszewski
- Gotthilf Bergemann. Aspekty historyczne i antropologiczne
16.05: dr Henryk Paner
- Archeologiczne świadectwa pielgrzymek do Santiago de Compostela w wykopaliskach gdańskich
16:25-16:45: przerwa

Sesja 4 – PAN Biblioteka Gdańska, Nowy Gmach
Prowadzenie: dr hab., prof. UG Sławomir Kościelak
16.45: dr Bartłomiej Siek 
– Antyczne tradycje pielgrzymowania
17.00: dr hab., prof. UG Andrzej Woziński
- W drodze. Średniowieczny pielgrzym w świetle ikonografii i świadectw materialnych epoki
17:30: dr Karol Polejowski
- Pielgrzymka do Santiago de Compostela jako akt polityczny. Przypadek Jana de Brienne (1223/1223)
17.45: prof. dr hab. Tadeusz Grabarczyk 
- Dzieje budowy katedry św. Jakuba w Santiago de Compostela
18.15: mgr inż. Ryszard Wenta
- Rewitalizacja Pomorskiej Drogi św. Jakuba: przebieg, stan obecny i potrzeby
18:45: zakończenie konferencji

Patronat Honorowy: Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz, Arcybiskup Metropolita Gdański Sławoj Leszek Głódź, Prowincjał Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Krakowie br. Tomasz Żak OFM-Cap.

Konferencji towarzyszyć będzie wystawa planszowa pod tym samym co konferencja tytułem: „Między Gdańskiem a Santiago”, eksponowana w budynku PAN Biblioteki Gdańskiej, przy ul. Wałowej 24. Prezentacja obejmuje przedstawienie w ujęciu historycznym kompleksu szpitala i kościoła, a także bram św. Jakuba. Ukazuje wspólny etap Biblioteki i Kościoła. Obrazuje szlaki pielgrzymie między Gdańskiem a Santiago de Compostela i przedstawia postać św. Jakuba.
 

Zapraszamy!

 © 2012 PAN Biblioteka Gdańska