Miło nam poinformować, że w dniu 24.10.2019 roku w Warszawie podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy: Hevelianum, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie i Polską Akademią Nauk Biblioteką Gdańską.

Współpraca ma na celu realizację wystawy czasowej poświęconej tematyce książki, w szczególności książki naukowej, jej znaczeniom oraz formie i ich zmianom na przestrzeni lat. Inspiracją przy realizacji projektu będzie działalność i dorobek naukowy Jana Heweliusza. Przypomnijmy, że Biblioteka Gdańska posiada komplet oryginalnych dzieł tego wybitnego astronoma.

Na wystawę złożą się prace i instalacje artystyczne wykonane przez dyplomantów, doktorantów i wykładowców ASP. Planuje się, że prezentacja wystawy odbędzie się w 2020 roku w Hevelianum i 2021 roku w Muzeum. Wystawie mogą towarzyszyć dodatkowe wydarzenia, takie jak: zajęcia edukacyjne, konferencje, seminaria, wykłady otwarte itp.

ASP, Muzeum oraz Hevelianum posiadają status współorganizatora. PAN Biblioteka Gdańska jest Partnerem wystawy.

Wszyscy z obecnych wyrazili nadzieję, że to początek dłuższej i owocnej współpracy.

Na zdjęciu m.in.: prof. Dorota Folga-Januszewska z ASP, dyrektor PAN Biblioteki Gdańskiej dr Anna Walczak, dyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie Paweł Jaskanis i dyrektor Hevelianum Paweł Golak.