Postępująca miniaturyzacja świata skłania do refleksji nad naturą małych przedmiotów.
Małe rzeczy budzą zachwyt. Onieśmielają precyzją wykonania.
Czasem wręcz przeciwnie – ich siła tkwi w prostocie i syntetyczności.
Nadają tożsamość wielkiej przestrzeni, miejscu, korporacji, często składając się w olbrzymi
mocny wizualnie system. Z racji swoich rozmiarów są często unikalne. Czasem są po prostu drobnym detalem, w którego świetle cały projekt nabiera intrygującego charakteru; bywa jednak, że umykają w kontekście rozmachu większego przedsięwzięcia.
Sympozjum pozwoli przeanalizować obszary zainteresowań współczesnych, jak i dawnych twórców oraz ich motywacje do zajmowania się małymi rzeczami.
Tematyka skierowana jest zarówno do grafików artystycznych i projektowych, wzorników, jak
i historyków sztuki, bibliotekarzy, kolekcjonerów, numizmatyków, filologów, socjologów, historyków kultury, historyków nauki…. oraz wszystkich zainteresowanych tematem.
Sympozjum będzie miało charakter interdyscyplinarny.
Tematy wystąpień zostaną podzielone na dwa moduły, z których pierwszy skupi się na przeszłości
małych rzeczy, drugi zaś na ich przyszłości, co pozwoli tym samym spojrzeć na wątek w szerszym kontekście.

Wydarzeniu towarzyszyć będzie wystawa pod tym samym tytułem. W ramach ekspozycji zostaną zaprezentowane małe formy drukarskie oraz numizmaty ze zbiorów PAN Biblioteki Gdańskiej, prace studentów z Wydziału Grafiki i Wzornictwa oraz przedmioty użytkowe z prywatnych kolekcji.

Serdecznie zapraszamy na sympozjum Małe rzeczy,
które odbędzie się 26 marca 2020 na PATIO ASP
w Gdańsku.

Na Państwa zgłoszenia wraz z abstraktami
wystąpień czekamy do 1 listopada 2019 roku.

Kontakt: dzs@bgpan.gda.pl

Mamy ambicję, aby dzień sympozjum stał się również dniem premiery publikacji sympodialnej
Małe rzeczy, dlatego zachęcamy do nadsyłania tekstów wraz z materiałem ilustracyjnym do początku grudnia 2019.

Zapraszając do dyskusji nad powyższymi zagadnieniami
wyznaczamy przykładowe obszary badawcze:

współczesne tendencje do miniaturyzacji obiektów użytkowych i artystycznych, wielcy projektanci
małych rzeczy, systemy identyfikacji wizualnej, fonty ich tożsamość, ewolucja małych form wydawniczych, ewolucja detalu w typografii, technologiczne, socjologiczne, socjolingwistyczne i psychologiczne aspekty miniaturyzacji, małe gatunki literackie, elzewiry, exlibrisy, etykiety, numizmaty, wlepki, karty pocztowe, minialbum, wzorniki, herbarze, mapy, znaczki, technologiczne, socjologiczne, socjolingwistyczne i psychologiczne aspekty miniaturyzacji, małe gatunki literackie, zagadnienia dotyczące estetyki małych rzeczy.

Organizatorzy sympozjum:

Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska
Wydziału Grafiki ASP w Gdańsku
Wydział Architektury i Wzornictwa
Biblioteka ASP w Gdańsku

sympozjum:
rada programowa sympozjum:

prof. dr hab. Grażyna Borkowska
dr Krzysztof Nierzwicki
dr Anna Walczak
prof. dr hab. Sławomir Witkowski
dr hab. Grzegorz Protasiuk, prof. ASP
dr hab. Piotr Mikołajczak
dr Mariusz Wrona

patronat honorowy

Prezes Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab. Jerzy Duszyński
Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku
dr hab. Krzysztof Polkowski
Prezydent Miasta Gdańska

sympozjum:
komitet organizacyjny
dr Zofia Tylewska-Ostrowska
dr Aneta Kwiatkowska
Adrian Leszczuk
Anna Polańska
Emilia Wernicka

małe_rzeczy_sympzjum i wystawa_marzec2020